BU FORM SİZE NEDEN GÖNDERİLDİ?

MacroarrayDX Moleküler alerji testi hakkında size daha detaylı bilgi vermek istiyoruz. Hastalığınızın tanısı için size önerilen tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Bu formda sunulan açıklamaların amacı, sağlığınız ile ilgili konularda alınacak kararlara sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. Tanıya yönelik testin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek tamamen sizin kararınıza bağlıdır. Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa bunları yanıtlamak görevimizdir.

 BİLGİLENDİRME

MacroarrayDX Moleküler alerji testi nedir?

MacroarrayDX Moleküler alerji testi kandan alerjiye neden olan besin, polen, ev tozu mite, arı gibi çeşitli alerjenlere ve bileşenlerine karşı spesifik IgE miktarını ölçerek vücudumuzun hem tüm solunum yolu hem de tüm besin alerjilerini kapsamlı bir şekilde ortaya çıkaran ve alerji seviyesini saptayabilen, aynı zamanda total IgE dediğimiz vücudun alerjik yapısını gösterebilen yeni nesil bir alerji testidir. MacroarrayDX Moleküler alerji testi nano-teknoloji temelinde yapılan ve bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmış bir alerji testi yöntemidir. Yeni nesil teknoloji kullanılarak yapılan bir testtir. Dünya’daki alerji derneklerinin kabul etmediği gıda intolerans  testleri gibi IgG antikorlarına bakılarak sonuç veren testlerinden değildir.

Hangi durumlarda uygulanır?

– MacroarrayDX Moleküler alerji testi IgE’ye bağlı alerji şüphesi olan herkese alerjilerin daha kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılması için,

– Standart alerji testlerinde alerjiye neden olan alerjeni  saptanamayan çocuk ve yetişkinlerde  IgE’ye bağlı alerjileri daha kapsamlı alerji testiyle nadir alerjenlerin saptaması için

– Deri testi veya kanda standart testlerde çok fazla sayıda alerjisi çıkanlarda çapraz reaksiyonları ekarte ederek gerçek alerjilerin ortaya çıkarılması için,

-Ağız ve dudak etrafında alerjiyle kendini gösteren oral alerji sendromu olan hastalar için,

– Alerji aşısının bileşene dayalı olarak yapılarak daha etkili alerji aşısının yapılması için,

-Çoklu gıda alerjisi olanlarda Ig E’ye bağlı gıda alerjilerinde alerji testi ile besin alerjilerinin daha kapsamlı yapılması için,

– Besin alerjisi olan çocuklarda besinlerin içindeki molekülleri saptayarak hangi gıdalarla çapraz reaksiyon yapabildiği, alerjinin süresini saptamak ve fırınlanmaya duyarlı olup olmadığını anlamak için,

– Alerjik şok geçiren çocuk ve yetişkinlerde nedeni saptamak için MacroarrayDX Moleküler alerji testi yapılabilir.

 

Hazırlık aşamasında neler yapılır?

Kullanılan ilaçlar alerji testini etkilemez. Bu nedenle daha önceden kullanılan ilaçların kesilmesine gerek yoktur. Açlık veya tokluk önemli değildir.

MacroarrayDX Moleküler alerji testi nasıl uygulanır?

0.5 cc kan alınarak yapılır. Kan alım işlemini sağlık personeli tarafından yapılabilir.

MacroarrayDX Moleküler alerji testi ile Saptanabilen Alerjiler Nelerdir?

MacroarrayDX Moleküler alerji testi ile havada bulunan ev tozu mite, polenler, evcil hayvanlar, arılar gibi solunum alerjenleri, kapsamlı besin alerjileri ve aynı zamanda  alerjik maddelerin bileşenlerine (Komponentlerine) karşı alerjiler saptanmaktadır. MacroarrayDX Moleküler alerji testi ile yaklaşık 178 bileşen, 118 özüt ve 158 ayrı bileşen, IgE seviyesi ve kontrol maddeleri ile birlikte  toplam 300 maddeye bakılarak kişinin alerjisi kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır.

 MacroarrayDX Moleküler alerji testi İle Saptanamayan Alerjiler Nelerdir?

-IgE’ye bağlı olmayan yani non-IgE’ye bağlı alerjik hastalıklarda sonuç vermez

-Kakada mukus ve kan olanlarda alerji nedeni bu testle saptanamaz

-Gıda alımından 2 saatten daha geç veya 1-2 gün sonra belirti gösterenlerde bu test sonuç vermez

-Hafif egzaması olanlarda bu testte alerji çıkma ihtimali düşüktür.

-Besin intoleransı hakkında sonuç vermez

-İlaç alerjisinde fayda olmaz

-Gaz ağrısı, kabızlık gibi durumlarda bu testin faydası olmaz

-Gıdaya bağlı karın ağrısında fayda sağlamaz

-Parfüm alerjilerinde sonuç vermez

-Temasa bağlı alerjilerde bu testte alerji çıkmaz

-Daha önce kanda ve alerji deri testinde yapılan gıdalara ve solunum alerjilerine karşı alerji çıkmayanlarda bu testte de alerji çıkmaz. Alerji testinde bakılmamış alerjenlere karşı alerji varsa IgE’ye bağlı olanlar çıkabilir

-Kurdeşen (ürtiker) olanlarda bu testte alerji çıkma olasılığı düşüktür. Kurdeşen nedeni olarak gıda alımından şüpheleniliyorsa bu test ile IgE’ye bağlı besin alerjisi varsa saptanabilir. IgE’ye bağlı olmayan gıda alerjileri saptanamaz. Ürtikerin nedeni besin alımıyla ilgili değilse, besin alımından 2 saatten daha geç veya bir gün sonra kurdeşen olmuşsa bu testle alerjik besin bulunamaz.

Testler sonuçları nasıl değerlendirilir?

Test sonuçları alerji uzmanı tarafından değerlendirilir. Alerji testinde alerji çıkmaması alerjiniz olmadığını göstermez. Özellikle non-IgE besin alerjileri ve alerjik hastalıklarda alerji çıkmayabilir ve diyet, yükleme ile teşhis ihtiyacı doğabilir. Alerji testinde pozitif çıkan alerjenler bu alerjenlere duyarlı olduğunuzu gösterir ve doktorunuz tarafından alerji açısından  değerlendirilmesi gerekir.

Testler sırasında ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlar nelerdir?

Kan alınarak yapılan bir test olduğu için testin herhangi bir zararı yoktur.

Testlerin sağlayacağı faydalar nelerdir ?

Alerjik hastalıkların tümünde, SORUMLU ALLERJENDEN KORUNMA hastalık bulgularının daha etkili bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Bu nedenle mevcut hastalık bulgularınızın alerjik kökenli olup olmadığının belirlenmesi, alerjik şoka neden olabilen bir besin alerjisi olup olmadığı, alerji aşısı gerekip gerekmediği hakkında bilgi verdiği için çok önemlidir. Ayrıca test sonuçlarınız uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesini (alerjenden kaçınma, alerjene özel aşı tedavisi gibi) sağlayacaktır. MacroarrayDX Moleküler alerji testi her yaşta yapılabilir.

MacroarrayDX Moleküler alerji testi etkili alerji aşısı yapılmasını sağlar. MacroarrayDX Moleküler alerji testiyle alerjen içinde saptanan moleküller sayesinde gerçek bir alerji mi yoksa diğer alerjenlerden etkilenen bir molekül mü olduğu ortaya konulmaktadır. Bunun sonucu olarak da alerji aşısı içine sadece gerçek alerjenler konulması ve daha etkili bir alerji aşısı yapmasını mümkün olmaktadır.

Alerjik olan besinlerin, hangi besinleri etkileyebileceğini, fırınlamayla alerjinin düzelip düzelmeyeceği konusunda bilgi sağlar. IgE’ye bağlı çoklu besin alerjilerinde daha detaylı bilgi sağlar.

 Testin alternatifi olan bir durum var mıdır?

MacroarrayDX Moleküler alerji testinin alternatifi olarak alerji deri testi veya kanda ayrı ayrı spesifik IgE bakılarak alerji testi yapılabilir. Ancak alerji deri testinde ve kanda alerji testinde birçok alerjenlerin bileşenlerine bakılamadığı için çapraz reaksiyon hakkında bilgi edinilemez. Alerji deri testi MacroarrayDX Moleküler alerji testi kadar sayıda alerjene aynı anda bakılması mümkün olmaz. İlk tercih olarak alerji deri testi tercih edilebilir. Daha fazla sayıda alerjen bakılması, alerjenlerin bileşenlerine bakılması istenildi durumlarda MacroarrayDX Moleküler alerji testi yapılması tercih edilebilir.

 Bu test ile alerji kesin olarak saptanır mı?

Hiçbir test için yüzde yüz kesin alerji nedeni bulunur denilemez. Çünkü alerji, farklı mekanizmalarla gelişebilmekte ve testlerde kullanılan alerjenlerin hassasiyetindeki farklılıklara göre değişebilmektedir. Bu nedenle alerjik durumun nedeni bu testle yüzde yüz ortaya çıkar denilmesi mümkün değildir.

ONAM (RIZA GÖSTERME)

Yapılacak test konusunda yazılı bilgi aldım. Anlamakta güçlük çektiğim konuları sorumlu hekime sordum, sorularıma yeterli ve anlayabileceğim tarzda cevaplar aldım. Test sırasında ortaya çıkabilecek reaksiyon riskleri (beklenen ve istenmeyen durumlar) konusunda bilgilendirildim. Bu tanı yöntemini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit edici başka hangi risklerin oluşabileceği, bu testin yerine uygulanabilecek başka bir tıbbi yöntemin bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim. Testin hazırlık ve uygulama aşamalarında bana düşen sorumlulukları öğrendim ve kabul ettim.

Bu “aydınlanmış onam formunda” tanımlanan bilgileri anlıyor ve kabul ediyorum. MacroarrayDX Moleküler alerji testinin yapılmasını hiçbir baskı altında kalmadan kendi rızamla kabul ediyorum.